Bestuur en commissies     

Dagelijks bestuur:
 

 
   
Voorzitter   Penningmeester   Secretaris  
Casper v.d. Pol   Harry v.d. Hoef   Agnes Jacobs  

                   
Technische commissie:

     
Bestuurslid   Toernooien    
Hennie Straakenbroek   Ben Peelen    

 

Jeugdcommissie:

Voorzitter JC /
bestuurslid
Lid JC Lid JC
Hennie Straakenbroek Erik v.d. Loo Bart Wuijster
  
Lid JC/Trainer Lid JC/Trainer
Christiaan Doornekamp Roland v.d. Loo